Politie Nederland

Een bijdrage geleverd in de vorming van de Nationale Politie, met name in het tot stand komen van een landelijke werking voor alle tien de eenheden plus de landelijke eenheid. In landelijke werkgroepen, waarbij alle eenheden zijn betrokken, is vormgeven aan de inhoud, ondersteuning en sturing vanuit de rol als bedrijfsarchitect. Daarnaast is het beheer op de vastgestelde landelijke werking en de ondersteunende applicaties ingericht en geimplementeerd in de staande organisatie. Met de Politieacademie en het landelijk intranet is gewerkt aan een consistente manier van verwerken en publiceren van informatie.

Een aantal malen de (vak)opleiding Procesontwerpen verzorgd. Doel van deze opleiding is het goed uitvoeren van de rol van een procesontwerper in een verandering. Het tekenen van procesplaten is ondergeschikt, belangrijk is de competentie om te doorzien wat er nodig is en waarom? Wie heb je hierbij nodig en wie niet? Hoe werk je samen met anderen in verschillende situaties? Wat gaat jouw bijdrage worden in het geheel? En wat lever je uiteindelijk op? Aan de hand van actuele casuistiek is er veel geoefend. Er is afgesloten met van iedere deelnemer een presentatie uit de praktijk met daarin de leerdoelen (theorie en praktijk) van de opleiding verwerkt.