één aanpak met persoonlijke inbreng

Concreet vormt de theorie rond Project-, Proces-, en Lean management de basis in onze aanpak.
Uitgangspunt: de goede dingen doen, op een goede manier.

Als basis stoelt ieder verandertraject op specifieke theoretische (architectuur)principes en een beproefde specialistische aanpak. Het kennen en beheersen van deze theorie vormt het uitgangspunt om invulling te geven aan een praktische aanpak van de gewenste verandering.

WAT er dient te gebeuren bepaalt de richting. HOE dit wordt ingevuld wordt mede bepaald door hoe er wordt samengewerkt (o.a. gedrag). En dat maakt het leuk!

Het streven binnen ons netwerk is te komen tot één aanpak die ruimte laat om hier op authentieke manier invulling aan te geven. Eén aanpak, dat zorgt voor structuur, gemeenschappelijke taal en voor één manier van kijken. Zo begrijpen we elkaar snel in verschillende situaties en kan er, zonder misverstanden, goed worden samengewerkt. Op deze basis kan het verandertraject worden vormgegeven. Hierbij is het belangrijk dat alle direct en indirect betrokkenen een goede persoonlijke bijdrage kunnen leveren. Zo wordt een maximaal eindresultaat bereikt. En dat geeft energie!

We werken dus met een aanpak die structuur biedt om als groep het gestelde doel te realiseren, maar tegelijk ook de nodige ruimte laat om als groep een eigen passende invulling te kiezen hoe tot dit resultaat te komen. In het boek met de titel 'Grip op processen in organisaties' (door Gerrit-Jan Obers en Ko Achterberg) is een bruikbare aanpak uiteengezet. Dit helpt ons als netwerk om onderling goed samen te werken en met alle betrokkenen op een authentieke manier te komen tot een doelgerichte aanpak in verschillende situaties.