ABN AMRO

Een bijdrage geleverd in de ketenoptimalisatie om de kwaliteit van informatieproducten naar de DNB en ECB te verbeteren. Hierbij is met de procesapplicatie ARIS gewerkt om de keten in kaart te brengen en proces management op dit onderwerp in de organisatie te implementeren. Verbeterpunten in de keten om te komen tot kwaliteitsverhoging zijn in kaart gebracht en in een nieuwe werkwijze geïmplementeerd. Niet alleen zijn de verstoringen in de nieuwe situatie verholpen, maar ook is er een management overzicht over de keten en zijn nieuwe verstoringen tijdig zichtbaar. De kwaliteit van de informatieproducten is zo structureel verbeterd.